Tysklands nya lag innebär att 4000 ”Spezialfonds” nu kan investera i Bitcoin

I korthet

  • En ny lag tillåter ”spezialfonds”, ett favoritinvesteringsmedel för tyska institutioner, att investera i kryptotillgångar för första gången.
  • Marknadsexperter uppskattar att upp till 415 miljarder dollar kan flöda till kryptotillgångar som ett resultat.

Tysklands ” Fund Locations Act ” trädde i kraft idag, vilket innebär att tusentals institutionella investeringsfonder nu är berättigade att investera i Bitcoin och andra kryptotillgångar för första gången.

Spezialfonds gynnas av institutionella investerare och den nya lagen tillåter fondförvaltare att fördela upp till 20% av en Spezialfond till kryptotillgångar. Intresset exploderar, enligt marknadsexperter, som förväntar sig att de nya reglerna kan frigöra betydande investeringar på kryptomarknaden.

Sven Hildebrandt, chef för Hamburg blockchain-konsultföretag DLC ​​Distribuerad Ledger Consulting, berättade Avkryptera att han projicerar ett teoretiskt inflöde i storleksordningen 350 miljarder euro (415 miljarder dollar) till kryptotillgångar. Det är ett betydande belopp och ”jävla stort”, enligt Hildebrandt, med tanke på att det nuvarande börsvärdet för Bitcoin är 632 miljarder dollar.

Hans beräkningar baseras på uppskattningar om att cirka 1,87 biljoner euro binds i cirka 4 000 specialfonder.

”Detta kommer inte att hända över en natt, men vi talar om det största investeringsmedlet vi har i Tyskland – bokstavligen finns alla pengarna där inne”, säger Hildebrandt.

Tysk lag går i rätt riktning

Det finns ingen USA-motsvarighet till Spezialfonds, men det har de gjort liknade till särskilda investeringsfonder (SIF) i Luxemburg och kvalificerade investeringsfonder (QIF) i Irland. Dessa typer av investeringsmedel är attraktiva för institutioner eftersom de möjliggör flexibilitet och är mycket mindre begränsande vad gäller krav på likviditet, diversifiering, begränsningar av upplåning och hävstång. Samtidigt ger ett robust regelverk garanti för investerare.

Tysklands agentur för alternativa investeringar, Bundesverband Alternative Investments (BAI) har berömt den nya lagstiftningen. Den kräver nu att den ska utvidgas till att omfatta offentliga medel.

Hidebrandt hyllade också åtgärden som ett stort lyft för Tysklands position som ett nav för finansiella investeringar, och experter tror att det kommer att vårda kryptoindustrin som helhet genom att ytterligare legitimera tillgångsklassen.

”Tillägget av kryptotillgångar i Spezialfonds är ett viktigt steg för deras acceptans”, sa den tyska parlamentarikern Frank Schäffler Avkryptera i april, då lagen godkändes av Förbundsdagen.

Han tillade: ”Här går lagen i rätt riktning och vi välkomnar den uttryckligen.”Source link