Svenska centralbanken arbetar med kommersiell långivare på CBDC

Sveriges centralbank arbetar med kommersiell långivare Handelsbanken i nästa testfas av sin centralbanks digitala valuta (CBDC).

Testerna kommer att fokusera på hur landets föreslagna digitala valuta, e-kronan, skulle hantera betalningar i den verkliga världen. ”E-kronapiloten går därför från att bara ha simulerade deltagare till samarbete med externa deltagare i testmiljön,” förklarade Sveriges Riksbank.

Riksbanken sa att den skulle gå vidare till nästa testfas med kommersiella banker i april. Deras uttalade avsikt vid den tiden var att utvärdera hur e-kronan kunde användas för både stora kommersiella och små detaljbetalningar.

Handelsbanken uttryckte för sin del stor entusiasm över sitt engagemang i det de ser som en historisk strävan. Ur deras perspektiv betyder “projektet möjligheten att delta i det som kan vara bland de första digitala centralbanken som utfärdats i världen som är tillgängliga för allmänheten”.

Sverige är ett av få länder som har gjort så långa framsteg i sitt CBDC-projekt. Medan många länder fortfarande utvecklar sina CBDC, har bara Bahamas lanserat en hittills. Med detta nästa steg ansluter sig Sverige endast till Kina bland länder som har börjat aktivt testa med CBDC.

Sveriges tidigare steg

Sverige tillkännagav först sina ambitioner om e-kronor i mars 2017. Redan ett av världens mest kontantlösa samhällen var landet bland de första att överväga att ge ut en digital valuta.

Landet började köra ett pilotprogram för e-kronan med Accenture i februari 2020. Pilotprogrammet undersökte hur allmänheten skulle ta till ett CBDC och avslutades i februari 2021. Medan pilotprogrammet pågick inledde Sveriges regering en granskning av genomförbarheten av e-kronan i december 2020. Denna översyn kommer att avslutas senast i november 2022.

Trots alla framsteg har svenska lagstiftare ännu inte fattat ett slutgiltigt beslut om att lansera e-kronan. I oktober förra året sa Riksbankens guvernör Stefan Ingves att det slutgiltiga beslutet måste vara politiskt.

varning

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Alla åtgärder som läsaren vidtar på informationen på vår webbplats är strikt på egen risk.Source link