Digital Assets AG lanserar aktietecken på Solana

Digital Assets AG lanserar tokeniserade aktier på Solana Blockchain, som exklusivt kommer att vara tillgängliga via kryptobörsen FTX.

Digital Assets AG (DAAG) är baserat i Schweiz och är specialiserat på att designa och utfärda tokeniserade finansiella instrument. Det tar nu sin tokeniserade lagerinfrastruktur till Solana blockchain. Under denna första debut kommer DAAG också att lansera de fritt flytande säkerhetstoken uteslutande på kryptoutbyte FTX. Detta möjliggör riskfri överföring av tokeniserade aktier.

Enligt Brandon Williams, Leading för företagsutveckling på DAAG, ”kommer Solana att erbjuda en mycket mer effektiv och kostnadseffektiv miljö för handel och användning av tokeniserade aktier.”

Handel med aktietoken på sekundärmarknaden

I april blev Binance den första stora börsen för att erbjuda aktietoken, i samarbete med DAAG. Binance invigde sina aktietokenerbjudanden med Tesla, men lade senare MicroStrategy, Microsoft och Apple till sin portfölj. Dessa aktietoken är dock begränsade till att endast handlas på Binance, där användare bara kan öppna eller stänga positioner. Detta begränsar deras förmåga att göra uttag, eller överföra kedjor eller till en extern part.

Men nu har DAAG också lanserat fritt flytande tokeniserade aktier på Solana. Detta innebär att användare nu kan handla dessa tokens mellan olika centraliserade och decentraliserade börser byggda på Solana blockchain. Sam Bankman-Fried, grundare och VD för FTX sa att detta kan sätta en ny standard och ”hjälpa till att underlätta ett paradigmskifte i den underliggande marknadsstrukturen.”

Regulatoriskt godkännande

Inledningsvis kommer dessa aktietoken att vara exklusivt tillgängliga på kryptobörs FTX till köpare och säljare av KYC i tillåtna jurisdiktioner. Användare kommer att kunna köpa, sälja och ta ut de 55 fritt flytande aktierna i en handelscykel 24/7/365. Dessa kommer att innehålla aktietoken för Facebook, Google, Netflix, Nvidia, PayPal, Square och Tesla. Användare kommer också att kunna göra överföringar till sekundära marknader utan begränsning, med nästan omedelbar avveckling och ingen motpartsrisk.

Dessa fritt flytande tokens är regleringsgodkända säkerhetstoken som kan användas för tokeniserad aktiehandel. Varje aktietoken är värt en aktie, backad av en motsvarande andel i en portfölj med underliggande värdepapper. Tidigare hade det varit något problem med Binances aktietoken om huruvida de krävde ett värdepappersprospekt. I detta fall godkände dock finansmarknadsmyndigheten (FMA) i Liechtenstein ett värdepappersprospekt, vilket gjorde DAAG-tokeniserade aktier giltiga inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

varning

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Alla åtgärder som läsaren vidtar på informationen på vår webbplats är strikt på deras egen risk.Source link