Danmark övergår till att ändra 100 år gammal skattelag och adresserar kryptovalutor

Den danska skatteverket har identifierat cirka 16 000 individer och företag som är involverade i kryptovalutahandel mellan 2015 och 2019, enligt en rapport från det lokala medieföretaget Berlingske Tidende.

Men så mycket som två tredjedelar av alla transaktioner som genomförs under denna tidsperiod har inte rapporterats ordentligt i skatteregistreringar, säger landets skatteminister Morten Bødskov.Enligt Bødskov beror detta delvis på Danmarks föråldrade skatteregler – nuvarande lagar antogs 1922, då ingen kunde förutse uppkomsten av nya finansiella instrument, som kryptovaluta.

Ministern sa att målet är att ”se till att våra regler är uppdaterade och begränsar fel och bedrägeri.” Bødskov tillade att ”Kryptoutrymmet är ett bra exempel på ett sådant område,”

Enligt det danska skatterättsrådet, en oberoende kommitté som nu ska granska de befintliga reglerna, på grund av det stora antalet icke-professionella investerare, ”bör reglerna vara tydliga och öppna” och inte ge utrymme för eventuella missförstånd – följaktligen – fel i skattebedömningen.

Någon ändring av de befintliga reglerna kommer dock inte att ske över en natt.

Skatterättsrådet måste lägga fram ett utkast till förslag till lagändringar i mitten av 2023, så det kommer att ta flera år innan skattereglerna i Danmark är skräddarsydda för skattevinster och -förluster på kryptotransaktioner.Source link