Bitcoin Miners låser upp integritetsfokuserad taprootuppgradering

Gruvarbetare har aktiverat en större uppgradering till Bitcoin protokoll. På lördag eftermiddag låste de äntligen in det nödvändiga antalet block för att låsa upp Taproot-uppgraderingen, ett protokoll som döljer komplicerade transaktioner och sänker transaktionsavgifter.

Som det står, kompletterar komplexa Bitcoin-transaktioner före Taproot, mycket kod till storboken och är lätt identifierbara. Detta gör det lättare att spåra flödet av pengar, bulgar i onödan ut blockchain och höjer transaktionsavgifterna. Inte idealiskt för ett integritetsfokuserat betalningsnätverk som har lite utrymme.

Taproot samlar komplexa transaktioner tillsammans med enkla transaktioner, vilket gör det svårt att identifiera härkomst från specifika transaktioner medan man kryper på data. Detta sänker också transaktionskostnader för komplicerade transaktioner.

För att genomföra uppgraderingen måste 90% av de utvunna blocken under ett tvåveckorsfönster innehålla en “signal” om att de stöder uppgraderingen. Idag nådde nätverket den tröskeln. Taproot startar nu i november.

Uppgraderingen, som föreslogs 2018 av Bitcoin Core-utvecklaren Gregory Maxwell, anses allmänt vara en av de viktigaste uppgraderingarna till Bitcoin-blockchain på flera år. Den senaste större uppgraderingen var uppgraderingen Segregated Witness (SegWit) 2017, som tog bort vissa transaktionsdata för att block skulle kunna hantera fler transaktioner.Source link